Dnevni boravak – Osoblje

Osoblje u dnevnom boravku čine stručni radnici i saradnici kao i tehničko osoblje:

  • Jovana Krivokuća – vaspitač spec.za decu sa posebnim potrebama
  • Ivana Papuga Zazuljak, master defektolog-surdoaudiolog
  • Tamara Bekvalac, glavna medicinska sestra
  • Čila Gajić, medicinska sestra
  • Tibor Zelenka, kuvar
  • Milena Bukvić, spremačica
  • Adrijana Lukišić, diplomirani defektolog
  • Jasmina Mirević Jones, viši fizioterapeut
  • Strahinja Košutić, radni instruktor