Prevoz osoba sa invaliditetom

Prevoz osoba sa invaliditetom je prvenstveno prateća usluga za korisnike dnevnog boravka, ali je dostupan i svim drugim osobama sa invaliditetom.

Svrha usluge je pružanje prilagođenog bezbednog i dostojanstvenog prevoza za osobe sa invaliditetom vozilom koje je prilagođeno za prevoz osoba korisnika invalidskih kolica i teže pokretnih korisnika.

Kombi vozilo koje se koristi u ove svrhe je posebno prilagođeno sa ulaznom rampom za invalidska kolica, pozicijom za fiksiranje kolica i podom pogodnim za kretanje teže pokretnih osoba.

Svakodnevno korisnici iz cele opštine se sa kućne adrese prevoze do dnevnog boravka i nazad do kuća. Osim toga sve osobe sa invaliditetom kao i Udruženja osoba sa invaliditetom mogu prema potrebama koristiti ovaj vid prevoza.