Rani tretman – Pravo na uslugu i upis

Pravo na pregled u službi za rani tretman ima svako dete uzrasta do 11 godina koje ima prebivalište na teritoriji opštine Kula, kada se smatra da postoji mogućnost postojanja teškoća u razvoju ili u učenju.

Na pregled roditelji mogu dovesti dete samoinicijativno ili po uputu pedijatra ili logopeda.

Ukoliko se pri pregledu utvrdi potreba za defektološkom rehabilitacijom, za prijem na tretman je potrebna sledeća dokumentacija:

  • Izvod iz MKR za dete
  • Lekarski nalazi i nalaz Interresorne komisije (ukoliko ima ranije nalaze)
  • Popunjen zahtev za prijem
  • Fotokopija zdravstvene knjižice
  • Fotokopija lične karte roditelja
  • Za primaoce novčane socijalne pomoći i rešenje CSR Kula

Prijem korisnika je otvoren tokom cele godine, a ukoliko su u momentu podnošenja zahteva za prijem popunjeni svi kapaciteti dete se stavlja na listu čekanja te se poziva u prvim upražnjenim terminima.