KONKURS ZA NEGOVATELJA

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ
МНРО „ПЛАВА ПТИЦА“ ОПШТИНЕ КУЛА
датум: 13.06.2019

Број:08-112-222/19
У складу са чл 17 Статута Удружења и Правилником о организацији и систематизацији послова а сходно потребама у организацији рада службе за смештај одраслих и службе помоћ у кући Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ расписује:

 

 

К О Н К У Р С

За пријем радника на одређено време   

 

Радно место :  НЕГОВАТЕЉИЦА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА

Број извршилаца  1 (један)

Служба:  Служба за смештај одраслих лица и помоћ у кући

Услови рада :  Сменски рад  и  теренски рад

Пробни рад :   ДА;  1 месец

Типичан опис посла:

– обавља општу негу корисника, прати њихово стање и изглед и обавештава о томе стручне раднике и сараднике;

– помаже медицинској сестри-техничару у спровођењу специјалне неге корисника, као и при извођењу медицинско-техничких интервенција;

– пресвлачи лични и постељни веш корисника; односи на прање и пеглање и пегла  лични веш    корисника и враћа га;

– одржава уредност, изглед и хигијену постеља и прибора корисника;

– учествује у подели хране, храни и напаја кориснике и брине о њиховој удобности у објектима;

– одржава тоалету усне дупље корисника и зубних протеза;

– изводи корисника у дневни боравак, у шетњу или на терасу (у колицима или у кревету);

– обавештава медицинску сестру о примећеним променама здравствственог стања корисника

– прати кориснике при транспорту,

– обучава корисника практичним животним вештинама

-Одржава хигијену (чишћење и прање) објекта у ком ради, пријављује и евидентира кварове у објекту

-самостално спроводи негу корисника на терену у дому корисника

– води евиденцију о свом раду

УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

  1. Средња стручна спрема
  2. Сертификат за послове неговатељице
  3. Возачка дозвола Б категорије –активан возач
  4. Пожељно радно искуство

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА :

Кандидати  подносе – очитана лична карта,   Радна биогафија, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија возачке дозволе, сертификат за неговатеља – оверена фотокопија

НАЧИН КОНКУРИСАЊА: 

Документација се подноси лично у Удружењу МНРО „Плава птица“ Кула, Лењинова 17 или путем поште.  Рок за пријем је 24 .јун 2019 године до 12 часова, без обзира на начин слања.

Кандидати пролазе кроз   тестирање, које оцењује Комисија , на основу чега се врши избор кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Марко Кошутић, дефектолог

Podelite ovaj članak!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.