Trening defektološke procene i rehabilitacije odojčadi

Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“ održava trening pod nazivom „Defektološka procena i rehabilitacija dece uzrasta od 1 do 12 meseci“. Reč je o jedinstvenom treningu za praktičnu i teorijsku obuku defektologa za rad sa decom od 1 meseca do 12 meseci starosti.
Iako je rana rehabilitacija i rana intervencija danas opšteprihvaćen trend, vrlo je malo praktičnih znanja i veština koje defektolozi imaju za rad sa decom najranijeg uzrasta- odojčadi, a upravo ovo polje je ono na kome možemo dati neizmeran doprinos.
Obuka je nastala iz decenijske prakse stručnjaka u Savetovalištu za rani razvoj pri organizaciji „Plava ptica“ Kula, koje radi po jedinstvenom modelu rane (re)habilitacije odojčadi i dece u neuroriziku i dece sa razvojnim teškoćama.
Kroz trodnevni trening koji se sastoji od dva dana teorijske i praktične obuke sa trenerom i jedan dan praktičnog rada polaznika uz nadzor i podršku, stiče se bazična osposobljenost za samostalno sprovođenje rane intervencije i procene odojčadi. Kako je prvenstvena aktivnost deteta motorna i psihomotorna, ova obuka je zasićena praktičnim aktivnostima i veštinama za podsticaj razvoja motorike i senzorne obrade.
Obuka je namenjena maloj grupi od 6 do 8 učesnika i održava se tokom dva vezana dana obuke (petak i subota) u novembru mesecu (u terminima 18. i 19. novembar, ili 25. i 26. novembar), kao i 1 dan praktičnog rada po rasporedu koji odgovara učesnicima.
Obuka je namenjena dipl. defektolozima ili studentima završne godine studija defektologije usmerenja: spec. edukacija i rehabilitacija osoba sa mentalnim teškoćama, spec. edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim teškoćama, spec. edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida, spec. edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem sluha, modula višestruka ometenost i modula inkluzivno obrazovanje, kao i logopedima.
Organizator obuke: Udruženje „Plava ptica“ Kula
Mesto obuke: Kula, prostorije Savetovališta za rani razvoj
Autor obuke : Marko Košutić, dipl. defektolog – oligofrenolog
Autor ima iskustvo preko 10 godina rada na ranoj intevenciji i proceni dece 0-7 godina uzrasta, sa završenim obukama za neurofeedback i biofeedback, kao i ABA trening – osnovni modul.
Zainteresovani se mogu informisati o programu obuke i načinu prijave preuzimanjem sledećeg dokumenta – PROGRAM OBUKE

Podelite ovaj članak!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.