Позив за пријаве на трећи Фестивал драмског стваралаштва

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ И САРАДНИЦИ

Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ Општине Кула, Општина Кула и Дом Културе Црвенка Вас позивају да узмете активно учешће у трећем Фестивалу драмског стваралаштва особа са менталним тешкоћама који ће се одржати у Општини Кула од 06-10 ОКТОБРА 2024 године.

Фестивал се организује као подршка у развоју драмског стваралаштва као облика терапијског рада са особама са менталним тешкоћама и особама са тешкоћама у менталном развоју. Фестивал је такмичарског карактера.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ:
Право за пријаву на Фестивал имају Удружења за помоћ МНРО са територије Републике Србије, установе социјалне заштите за особе са тешкоћама у менталном развоју, здравствене и образовне установе специјализоване за рад са особама са менталним тешкоћама, друга Удружења и организације које се баве особама са менталним тешкоћама.

ВРСТА ДЕЛА КОЈА СЕ ИЗВОДЕ НА ФЕСТИВАЛУ:
На Фестивалу се изводе сценска дела – драмског стваралаштва, или дела мешовитог типа музичко-сценска дела.
Услов за учешће је да у ансамблу извођача најмање 70% извођача има тешкоће у менталном развоју или менталне тешкоће, односно да су корисници организација које су носиоци пријава.
У циљу развоја инклузивног театра дозвољено је да до 30% извођача буду особе без тешкоћа у развоју које су извођачи уз кориснике.
Особе са тешкоћама у развоју или менталним тешкоћама морају бити носиоци водећих улога и активни извођачи.
Социодрама или психодрама су дозвољени облици сценског изражавања на Фестивалу.

НАЧИН И РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Пријава за учешће на Фестивалу се врши путем попуњавања пријавног формулара, достављања аудио-видео снимка извођења сценског дела са којим се пријављује (на ЦД или УСБ –флеш меморији) , копије драмског текста који се изводи.
РОК за пријаве је ПЕТАК 30. АВГУСТ 2024 године.
Пријаве се достављају путем поште на адресу Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ Кула, Лењинова 17 25230 Кула, са назнаком „За Фестивал драмског стваралаштва“.

Након прјаваа селекциони одбор бира 4 (четири) пријаве чија се представа изводи на Фестивалу.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:
У складу са потребама учесника дозвољено је при извођењу представа користити све облике асистивне технологије – видео и звучне записе, личну подршку асистента, пса водича, синтетизатора говора, преводиоца за гестовни говор или симултаног превода и сл.
Све захтеве за потребном техником за подршку извођачима као и услове за приступачност обезбеђује Домаћин Фестивала и Технички организатор у складу са својим могућностима.

Извођачи сценско дело могу изводити на српском језику или језицима националних мањина.
На Фестивалу је дозвољено извођење дела познатих аутора, адаптација које су извршили такмичарски ансамбли, или дела непознатих аутора.
У делима која се изводе није дозвољено коришћење израза који на би ло који начин доприносе дискриминацији или вређању особа са инвалидитетом или припаднике других маргинализованих или мањинских група становништва.

 

Организациони одбор

 

 

пословник о раду Фестивала МНРО

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ФЕСТИВАЛ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА

Podelite ovaj članak!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.