AKREDITOVANE OBUKE

Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“ kao pružalac usluga socijalne zaštite sa dugogodišnjim iskustvom u želji da prenese svoja iskustva je razvilo nekoliko programa stručnog usavršavanja za zaposlene u sistemu socijalne zaštite. Programi koje nudimo su usmereni na razvoj kompetecija stručnih radnika i saradnika u smislu opštih i specifičnih znanja i veština,i verujemo da mogu da unaprede postojeće usluge i pomognu svima onima kojima planiraju da formiraju nove usluge socijalne zaštite.

Trenutno u ponudi su dva programa obuke koja su akreditovana kod Ministrastva za rad,zaposljavanje boračka i socijalna pitanja i Zavod za socijalnu zaštitu.