Integralni program obuke „Efikasna organizacija usluge Pomoć u kući“

Program obuke namenjen je stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti, saradnicima i stručnim saradnicima u sistemu socijalne zaštite, rukovodiocima ustanova i pružaoca usluga kao i predstavnicima lokalne samouprave iz sektora za socijalnu zaštitu i društvene delatnosti drugim zaposlenim/ angažovanim/ volonterima u pružanju usluga Pomoć u kući.

Program razvija kompetencije za samostalni rad, znanja, veštine i iskustvo potrebno za pokretanje, realizaciju i održavanje usluge Pomoć u kući, organizaciju rada,
upravljanje uslugom, kao i poslove ugovaranja pružanja usluge i licenciranja usluge. U cilju doprinosa unapređenju kvaliteta života korisnika usluge i razvoju usluga u lokalnoj zajednici. Obukom se povećava efikasnost i ekonomičnost u radu i postiže se ujednačavanje kvaliteta rada različitih pružalaca usluge.

Posebna vrednost programa je što se osim organizacije usluge intenzivno bavi procesima naručivanja – javne nabavke usluga, finansijskog strukturisanja i
održivosti usluge.

Trajanje obuke je 3 dana (24 radna sata) i za stručne radnike nosi 15 aktivnih bodova

 

Agenda obuke