Članstvo i planovi

Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“ okuplja decu i odrasle osobe sa teškoćama u mentalnom razvoju ili osobe sa višestrukom ometenošću, roditelje osoba sa teškoćama u razvoju i članove porodice, volontere i profesionalce u oblasti rehabilitacije osoba sa invaliditetom kao i sve druge ljude dobre volje koji dele vrednosti i misiju Udruženja.

U svakom momentu broj članova Udruženja Raste, aktuelno imamo 160 članova koji aktivno rade na ostvarivanju ciljeva i misije Udruženja ili koriste usluge Udruženja.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i bazira se na slobodi okupljanja građana u Udruženja radi ostvarivanja određenog javnog interesa. Naši članovi imaju zajednički cilj a to je inkluzija integracija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u razvoju u lokalnu zajednicu.

Član Udruženja može postati svaka osoba koja deli ove vrednosti ili ima potrebu za nekom od usluga Udruženja.

Kako bismo na najbolji način izašli u susret potrebama naših članova Udruženje i službe u njemu prave različite planove za dalji razvoj i unapređenje rada. Naši strateški planovi za naredni period se odnose na sledeće oblasti:

  • Unapređenje službe prevoza kroz nabavku novog vozila
  • Unapređenje rada dnevnog boravka kroz izgradnju novog namenskog objekta
  • Razvoj socijalnog preduzetništva kao načina za bolju održivost Udruženja i ekonomsko osnaživanje roditelja i korisnika
  • Promocija i zastupanje vrednosti nediskriminacije i jednakosti kao i prava na rad i obrazovanje osoba sa teškoćama u razvoju