Dnevni boravak – Osoblje

Osoblje u dnevnom boravku čine stručni radnici i saradnici kao i tehničko osoblje:

  • Jovana Krivokuća – vaspitač spec.za decu sa posebnim potrebama
  • Ivana Papuga Zazuljak, master defektolog-surdoaudiolog
  • Klaudia Njaradi, diplomirani defektolog
  • Jelena Matović Faćol,-vaspitač spec. za decu sa posebnim potrebama
  • Sonja Aleksić, diplomirani psiholog
  • Tamara Bekvalac, glavna medicinska sestra
  • Monika Pašo, medicinska sestra
  • Tibor Zelenka, kuvar
  • Mimoza Temunović, negovateljica
  • Jasmina Mirević Jones, viši fizioterapeut