Dnevni boravak – Osoblje

Osoblje u dnevnom boravku čine stručni radnici i saradnici kao i tehničko osoblje:

Olja Barović– diplomirani defektolog- načelnica službe za dnevne usluge

  • Jovana Krivokuća – vaspitač spec.za decu sa posebnim potrebama
  • Jelena Matović Faćol,-vaspitač spec. za decu sa posebnim potrebama
  • Dragana Polić, medicinska sestra
  • Tibor Zelenka, kuvar
  • Mimoza Temunović, negovateljica
  • Nevena Tojagić Hardi- defektolog/surdoaudilog
  • Maša Vujačić– defektolog
  • Dušan Stojanov – vozač
  • Zoltan Lacko – vozač