Dnevni boravak – Radna terapija

Radna terapija u dnevnom boravku čini skup aktivnosti koji imaju za cilj da se poboljša motorički, radni i socio-emocionalni kapacitet osoba sa teškoćama u razvoju za uključivanje u život zajednice.

Prvenstveni cilj radnog angažovanja korisnika je terapijski, ali kroz ostvarivanje naknada-džeparaca za svoj rad svaki korisnik postaje i ekonomski osnažen i stiče veštine i znanja o raspolaganju novcem i vrednostima.

Radna terapija se u dnevnom boravku odvija na tri koloseka:

Radionica za grnčarsku proizvodnju i umetničke zanate: U ovoj radionici korisnici su angažovani na izradi predmeta od gline i gipsa –vajanju, obradi pečenju i završnoj obradi vazni, činija, saksija ili različitih ukrasa od keramike. Takođe paralelno se radi program proizvoda od gipsa kao manje zahtevna tehnika rada.

Osim grnčarstva, korisnici su angažovani na poslovima ukrašavanja stolarskih proizvoda dekupaž tehnikom, izradi unikatnog nakita, proizvodnji predmeta od drveta za kućnu upotrebu, izradi slika, tapiserija, aranžmana za kuće i stanove.

Poljoprivredna proizvodnja: U oblasti poljoprivrede korisnici se angažuju u plasteniku i bašti na uzgoju povrća tokom cele godine. Sve povrtarske kulture koje se uzgajaju su namenjene za ishranu korisnika u stanovanju uz podršku i dece i odraslih u dnevnom boravku, te se hrana iz plastenika i bašte direktno prenosi u centralnu kuhinju za pripremu obroka. Takođe u oblasti poljoprivrede korisnici su angažovani na uzgoju koka nosilja i proizvodnji jaja za potrebe kuhinje za ishranu korisnika.

Radni centar “PTIČICA” u zgradi Opštine Kula, u samom centru grada radi radni centar za angažovanje osoba sa teškoćama u razvoju “Ptičia”. Ovde je organizovan rad daroteke i fotokopirnice u kojoj se prodaju proizvodi sa radne terapije i vrši uslužno fotokopiranje. Takođe u istom prostoru radi I krojačka radionica u kojoj su korisnici angažovani na krojenju i šivenju krpa za posuđe, kecelja I drugih tekstilnih proizvoda.