Istorijat

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Opštine Kula je osnovano 1996.godine kao udruženje građana koje okuplja roditelje, decu i stručnjake koji se bave decom sa smetnjama u razvoju. Prvi predsednik Društva je bio Miroslav Simin, roditelj deteta sa intelektualnom ometenošću, a sekretar Dušan Kuljić, defektolog-oligofrenolog.

Sve do 2001.godine, Društvo je imalo samo povremene aktivnosti uglavnom na okupljanju roditelja. Početkom 2001.godine internacionalna fondacija “Save the children” je podržala projekat „Biblioteka igračaka“ kojim je počelo svakodnevno okupljanje članova. U narednom periodu ostvareno je nekoliko manjih projekata kojima je obezbeđen nastavak i unapređenje Biblioteke igračaka.

Misija Udruženja je: Rad na socijalizaciji zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti MNRO, radnom osposobljavanju i vaspitanju i pružanje psiho-socijalne podrške roditeljima i pomoć u ostvarivanju zakonskih prava.

Udruženje je deo mreže organizacija za pomoć MNRO pri Savezu za pomoć MNRO Vojvodine i Srbije, ali samostalno deluje na teritoriji Opštine Kula sa sedam naseljenih mesta i 49000 stanovnika.

Najveći napredak “Plava ptica” kao organizacija a i njeni članovi, ostvarilli su u periodu posle 2006. godine. Prvenstveno zahvaljujući tome što su izjednačena prava roditelja, stručnjaka i volontera u odnosu na odlučivanjje o pravcima rada organizacije. Prvi put Udruženje je tada podnelo inicijative lokalnoj samoupravi za samostalno organizovanje specijalizovanih usluga za osobe sa smetnjama u razvoju.

U ovom periodu otvoren je Dnevni centar za članove Društva, realizovana tri projekta u oblasti radne terapije, organizovan prilagođeni prevoz za osobe sa invaliditetom, adaptiran i proširen prostor Udruženja, okupljeni novi članovi.

Tokom 2011. godine zahvaljujući domaćim i inostranim donatorima i građanima koji su podržali rad Udruženja, izgrađen je objekat u kome se pružaju usluge smeštaja korisnicima kako trajnog tako i privremenog karaktera.

Značajan trud tokom svih godina rada je uložen na promovisanje aktivnosti Udruženja I prava osoba sa invaliditetom kao i na razvoj kontakta kako sa građanima tako i sa lokalnom samoupravom.

Društvo 2007. godine dobija naziv: Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“ Kula, i danas u svom sastavu ima pet usluga socijalne zaštite i više različitih aktivnosti podrške porodicama, deci i odraslima sa teškoćama u razvoju.