Lični pratilac – Pravo na uslugu i upis

Pravo na uslugu ličnog pratioca imaju deca sa teritorije opštine Kula koja su redovno upisana u predškolsku ustanovu,osnovnu ili srednju školu.

Potrebna dokumentacija za pokretanje usluge:

-Zahtev (preuzima se u Plavoj ptici)

-izvod iz matične knjige rodjenih za dete

-Potvrda iz vaspitno obrazovne ustanove

-Nalazi i mišljenje interresorne komisije (pre podnošenja zahteva MORATE imati rešenje IRK da je detetu potreban lični pratilac)

-Očitana lična karta roditelja

-Potvrda roditelja o zaposlenju.

 

Zahtevi se primaju tokom cele godine a uslugu je moguće dobiti po ekonomskoj ceni usluge ili u okviru kapaciteta koje finansira opština Kula kroz javnu nabavku usluga,zavisno od broja slobodnih mesta.