Lični pratilac – Svrha i sadržaj

Usluga ličnog pratioca je namenjena deci i mladima sa razvojnim teškoćama,koja su redovni učenici osnovnih i  srednjih škola.

Poslovi ličnog pratioca podrazumevaju odvođenje  i dovođenje deteta sa nastave,provođenje slobodnog vremena sa detetom kod kuće ili na igralištu,fizička i tehnička pomoć u vaspitno-obrazovanoj ustanovi.

Vrlo je važno napomenuti da lični pratilac NIJE isto što i pedagoški asistent,i posao ličnog pratioca nije pomoć u učenju već pomoć detetu da se uključi u sve društvene sadržaje.

Lični pratilac radi individualno sa jednim detetom,a uslugu koristi u proseku 27 dece u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama.

Plava ptica od 2019.godine ima licencu za rad Ministarstva za rad ,socijalna i boračka pitanja,i svi pratioci su prošli akreditovanu obuku.