Obuka za rad negovateljica za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

Obuka je namenjena kako saradnicima u sistemu socijalne zaštite- negovateljima i med.tehničarima, tako i stručnim radnicima za koje je veoma važno da se upoznaju sa poslovima i kompetencijama negovatelja koji su značajan deo sistema socijalne zaštite.

Program razvija profesionalne kompetencije negovateljice za rad u svim oblastima usluga socijalne zaštite za decu sa smetnjama u razvoju.Omogućava samostalan rad negovateljice i daje veštine i znanja za rad sa ostalim članovima tima u ustanovama. Kompetencije koje razvija odnose se pre svega na negu dece, provođenje
vremena, animaciju, kao i komunikaciju sa detetom i porodicom.

Program obiluje kako praktičnim tako i teorijskim sadržajima koje treneri prenose učesnicima iz svoje prakse direktnog rada sa korisnicima preko 15 godina.

Trajanje obuke je 3 dana ( 24 radna sata) i za stručne radnike nosi 15 bodova, a nakon obuke učesnici dobijaju sertifikat za obavljanje poslova negovatelja.

 

Obrazac rezimea programa (2)