Organizacija

Udruženje za pomoć MNRO je organizovano kao nevladina nestranačka humanitarna i neprofitna organizacija koja radi na pružanju usluga socijalne zaštite i podrške osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju.

Organi upravljanja su organizovani na više nivoa, a organizacija rada je podeljena prema službama odnosno uslugama socijalne zaštite. Cilj organizacije koja je nešto složenijeg tipa je da se postigne maksimalna transparentnost u radu i mogućnost za razvoj demokratskih sistema upravljanja i organizacije rada.

Grafički prikazano Udruženje ima sledeću organizacionu strukturu:

organizacija