Organizacija

Udruženje za pomoć MNRO je organizovano kao nevladina nestranačka humanitarna i neprofitna organizacija koja radi na pružanju usluga socijalne zaštite i podrške osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju.

Organi upravljanja su organizovani na više nivoa, a organizacija rada je podeljena prema službama odnosno uslugama socijalne zaštite. Cilj organizacije koja je nešto složenijeg tipa je da se postigne maksimalna transparentnost u radu i mogućnost za razvoj demokratskih sistema upravljanja i organizacije rada.

 Udruženje ima sledeću organizacionu strukturu:

 

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

⇓                                          ⇓

UPRAVNI ODBOR                               NADZORNI ODBOR

                                                         ⇓

                                                 DIREKTOR

                                 SLUŽBA ZA DNEVNE USLUGE

                                     – DNEVNI BORAVAK

                                     – LIČNI PRATILAC

                                     – POMOĆ I NEGA U KUĆI

                            SLUŽBA ZA SMEŠTAJ

                             – STANOVANJE UZ PODRŠKU

                             – DOMSKI SMEŠTAJ „MILEVA AGIĆ“

            SLUŽBA ZA TRETMAN  I RANU DIJAGNOSTIKU

            SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE