Osoblje

Olja Barović– dipl.defektolog- načelnica službe za dnevne usluge

Neda Sukur – master pedagog, stručni radnik / koordinator usluga pomoć u kući

Slađana Nikolić – terenska negovateljica

Anastazija Putnik – terenska negovateljica

Dragica Kakaš – terenska negovateljica

Aleksandra Medić– terenska negovateljica