Osoblje

Olja Barović– dipl.defektolog- načelnica službe za dnevne usluge

Neda Sukur – master pedagod, stručni radnik / koordinator usluga pomoć u kući

Jovana Babić -dipl.dizajner medija u obrazovanju- organizator pomoći u kući

Slađana Nikolić – terenska negovateljica

Izabela Rakočević – terenska negovateljica

Selma Kozomora – terenska negovateljica

Aleksandra Medić– terenska negovateljica