Pravo na uslugu

Pravo na uslugu imaju odrasla lica sa invaliditetom i stara lica koja su u potrebi za ovom vrstom pomoći a koja žive na teritoriji opštine Kula.

Potrebna dokumentacija za pokretanje usluge:

-Zahtev (preuzima se u Plavoj ptici)

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Očitana lična karta

-Uverenje o visini prihoda

Telefon za informacije i prijavu korišćenja usluga je 025/724-177, 064/1126347