Savetovalište za rani razvoj- Osoblje

U službi za savetovalište za rani razvoj rade defektolozi različitih profila što omogućuje adekvatniji i sveobuhvatan pristup rehabilitaciji dece:

 Terapeuti:

Olja Barović- načelnica službe za dnevne usluge

Dipl.defektolog

Ivana Zazuljak Papuga

master defektolog – surdoaudiolog i reedukator psihomotorike

Marko Košutić

Dipl.defektolog – oligofrenolog, neuro i biofeedback terapeut

Maša Vujačić

dipl. defektolog

Nevena Tojagić Hardi

dipl.defektolog/surdoaudilog