Savetovalište za rani razvoj- Osoblje

U službi za savetovalište za rani razvoj rade defektolozi različitih profila što omogućuje adekvatniji i sveobuhvatan pristup rehabilitaciji dece:

 Terapeuti:

Ivana Papuga Zazuljak

master defektolog – surdoaudiolog i reedukator psihomotorike

Marko Košutić

Dipl.defektolog – oligofrenolog, neuro i biofeedback terapeut

Olja Barović

Dipl.defektolog

Klaudia Njaradi

dipl. defektolog

Jasmina Mirović-Jones

strukovni fizioterapeut/specijalista ,Vojta terapeut

Sonja Aleksić

dipl. psiholog

Tamara Bekvalac

patronažna sestra