Savetovalište za rani razvoj – Svrha i sadržaj

Usluge savetovališta za rani razvoj su namenjena deci uzrasta od 0 do 10 godina.Delatnost savetovališta je preventivna i rehabilitaciona zavisno od potreba deteta.

U okviru preventivne delatnosti realiziju se :

-škola za trudnice i buduće tate

-podrška i posete kao i obuka patronažne sestre za mamu i bebu

-screening psihomotornog razvoja bebe sa 3 meseca,6 meseci i 18 meseci.

Preventivne mere se realiziju u okviru rane intervencije u cilju stimulisanja zdravog rasta i razvoja dece opšte populacije,prevencije razvojnih teškoća i pravovremene dijagnostike.

Rehabilitaciona delatnost obuhvata:

-defektološku i psiho dijagnostiku

-rehabilitaciju sluha i govora

-rehabilitaciju motoričkih smetnji i poremećaja

-rehabilitaciju dece sa pervazivnim poremećajem razvojom i autizmom

-psihološku podršku i savetodavni rad

-tretman poremećaja ponašanja i pažnje

-fizikalna i kinezi terapija

-vežbe po Vojti.

Ukoliko se odredi potreban  tretman, on se vrši po principu poluintenzivnog tretmana  dva puta sedmično u trajanju 40 minuta.

Tokom tretmana defektolog-terapeut obavlja stalno savetovanje porodice i roditelja i prati napredak deteta u svim razvojnim oblastima.

Savetovalište radi u posebnom objektu na adresi Maršala tita 274/2, u Kuli, a sve usluge se mogu vršiti patronažno na terenu.

Zakazivanje se vrši putem telefona 025/724-177.