Stacionar – Osoblje

Ivana Zazuljak Papuga master defektolog/surdoaudiolog- načelnica službe za smeštaj

Sonja Kovačević-socijalni radnik

dr Dragan Beronja-lekar opšte prakse

Tamara Bekvalac-odgovorna medicinska sestra

Aleksandra Lukić-medicinska sestra

Milica Jovanović-negovateljica

Jelena Vucelja-negovateljica

Bojana Kuzma-negovateljica

Snežana Milojković-negovateljica

Dragica Ačanski– negovateljica