Stacionar – Osoblje

Sonja Kovačević-socijalni radnik

dr Dragan Beronja-lekar opšte prakse

Dragana Polić-odgovorna medicinska sestra

Veliša Golubović-medicinski brat

Milica Jovanović-negovateljica

Jelena Vucelja-negovateljica

Slobodanka Apro-negovateljica

Snežana Milojković-negovateljica