Stacionar – Svrha i sadržaj

Domski smeštaj za odrasla lica radi po principu domske zajednice malog kapaciteta do 15 korisnika. Namenjen je odraslim osobama sa mentalnim teškoćama u mentalnom i fizičkom razvoju,kao i višestruko ometenim osobama koje zahtevaju stalnu podršku i nadzor.

Smeštaj se obezbeđuje u privremeno u situacijama kada nije moguć smeštaj u porodičnoj sredini,ili trajno, ukoliko nema mogućnosti za drugu vrstu smeštaja.

U okviru domske zajednice korisnicima se obezbeđuje ishrana sa  tri obroka i dve užine,stručni rad,okupaciona terapija,nega i zdravstvena zaštita.

Objekat za domski smeštaj ima veliko dvorište u kom su prateći sadržaji za provođenje slobodnog vremena,mini farma za okupacionu terapiju,radionica i sl.

Objekat je otvorenog tipa,smeštaj je u trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama.