Domski smeštaj „Mileva Agić“ – Svrha i sadržaj

Domski smeštaj je koncipiran kao zajednica korisnika malog kapaciteta, 16 korisnika, gde se u atmosferi porodičnog života u humanim uslovima obezbeđuje sva potrebna nega, zdravstvena zaštita, stručni socijalni rad i rehabilitacija za osobe sa višestrukom ometenošću koji imaju potrebu za najvećim stepenom podrške.

Ovaj objekat je od izuzetnog značaja za našu zajednicu, i jedinstven u Republici Srbiji po tome što je jedini Domski smeštaj koji je finansiran od strane lokalne samouprave za odrasla lica sa mentalnim teškoćama, a naziv je dobio po Milevi Agić, koja je bila osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju i prvi useljeni korisnik ovog objekta.

Smeštaj se obezbeđuje u privremeno u situacijama kada nije moguć smeštaj u porodičnoj sredini,ili trajno, ukoliko nema mogućnosti za drugu vrstu smeštaja.

U okviru domske zajednice korisnicima se obezbeđuje ishrana sa  tri obroka i dve užine,stručni rad,okupaciona terapija,nega i zdravstvena zaštita.

Objekat za domski smeštaj ima veliko dvorište u kom su prateći sadržaji za provođenje slobodnog vremena,mini farma za okupacionu terapiju,radionica i sl.

Objekat je otvorenog tipa,smeštaj je u trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama.