Stanovanje uz podršku – Svrha i sadržaj usluge

Usluga stanovanje uz podršku spada u usluge podrške za samostalni život. Svrha usluge je obezbeđivanje uslova i podrške da osoba sa teškoćama u razvoju živi u prirodnom okruženju, na masimalnom nivou samostalnosti i integracije, te da se spreči institucionalni smeštaj lica sa invaliditetom.

Usluga podrazumeva smeštaj korisnika u stanu za maksimalno 6 osoba u okruženju koje podseća na porodični dom. U usluzi stanovanja osim smeštaja i ishrane korisnici dobijaju odmerenu podršku negovatelja i stručnih radnika kako bi razvili svoje kapacitete za samostalno funkcionisanje. Međutim ukoliko je potrebna značajnija podrška korisnicima koji imaju smanjene kapacitete ona se planira i izvodi do maksimalnog potrebnog nivoa.

Korisnik dobija podršku u sledećim oblastima:

  • održavanje domaćinstva, priprema hrane
  • nabavka, čuvanje i briga o garderobi i ličnim stvarima
  • Razvoj i negovanje prijateljskih odnosa i odnosa sa porodicom
  • Razvoj sposobnosi za rešavanje problema
  • Razvoj kapaciteta za uključivanje u zajednicu
  • Usluge dnevnih programa vaspitnog rada, radne terapije i radnog angažovanja
  • Obeležavanje značajnih datuma za korisnike
  • Podrška u uključivanju u aktivnosti i sadržaje u lokalnoj zajednici i razvoj odnosa sa okruženjem

Osim navedenih usluga korisnicima su obezbeđena i podrška u zadovoljenju svih zdravstvenih potreba i pomoć u realizaciji prava iz oblasti stručnog socijalnog rada.

Usluga stanovanja uz podršku se kroz aktivno i pasivno dežurstvo služne podrške pruža svakog dana i vikendom tokom cele godine, dakle 365 dana godišnje.

Trenutno usluga stanovanja uz podršku se odvija u dva stana kapaciteta 10 korisnika. Oba stana se nalaze u novoizgrađenoj poslovno-stambenoj zgradi u ulici Ive Andrića u Kuli.