Strukturisanje usluga socijalne zaštite

Udruženje „Plava ptica“ kao licencirana organizacija sa dugogodišnjim iskustovm u razvoju i sprovođenju usluga socijalne zaštite nudi svoju podršku organizacijama civilnog društva i drugim ustanovama u pogledu razvoja novih usluga.

Strukturisanje usluge podrazumeva mentorski rad odnosno usluge „kow-how“ – to jest edukaciju, mentorstvo i rad na izradi strukture, dokumentacije, budžeta i procedura za razvoj usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom.

Naša želja je da mladim Udruženjima  i organizacijama koje su u začetku razvoja usluga, pružimo znanje iskustvo i prenesemo veštine za održivo funkcionisanje usluge koje pružaju.

Neka od pitanja strukture usluge su :

-definisanje korisničke grupe

-analiza organizacije

-definisanje programa rada

-definisanje  ciljeva usluge

-definisanje procedura u usluzi i procedura rada

-izrada unutrašnjih akata na kojima usluga počiva

-teorijska i praktična obuka za sprovođenje usluga

-finansiranje usluga i bužetiranje troškova

-podrška tokom licenciranja usluge

 

Sve zainteresovane organizacije nas mogu kontaktirati kako bismo izradili individualizovani program podrške i mentorstva za njih te omogućili da razvoju održive usluge socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom koje će se licencirati u skladu sa Zakonom.

 

Kontaktirajte našu kancelariju na tel 025/724-177  ili putem maila plavapticamnro@gmail.com