Svrha i sadržaj pomoć i nega u kući

Usluge pomoć i nega u kući su namenjeni za odrasle osobe sa invaliditetom i stara lica u situacijama kada ova lica žive sama u domaćinstvu, ili kada je porodici zbog drugih obaveza potrebna pomoć u nezi člana domaćinstva.

Usluga podrazumeva rad negovateljice na terenu u domu korisnika,a broj poseta se određuje prema potrebi korisnika,a maksimalno 3 posete na dan.

Usluge koje pružamo su:

-nega nepokretnih i polupokretnih bolesnika (kupanje,presvlačenje,hranjenje,pomoć pri uzimanju terapije,zamena posteljine,sečenje noktiju…)

-praćenje vitalnih znakova kod pacijenta

-nadzor

-pomoć u kući (održavanje higijene stana)

-priprema i dostava toplog obroka (ručak)

-pomoć pri odlasku na preglede

-nabavka namirnica i lekova

Uslugu vrše sertifikovane negovateljice a pre početka pružanje usluga svaki korisnik bude obrađen od strane stučnog radnika,kada se odrede sve potrebe korisnika i izradi plan pružanja usluga.

Plava ptica ima licencu  Ministarstva za rad,socijalna i boračka pitanja za pružanje usluga pomoć i nega u kući.