Terapijsko jahanje

Terapijsko i edukativno jahanje je invovativna usluga rehabilitacije za decu sa teškoćama u razvoju.

Terapijsko jahanje kao princip u razvoju psihomotorike se zasniva na kontaktu deteta i konja te na prenosu pokreta konja na karlicu i kičmeni stub deteta čime se podstiče stabilizacija karlice, sposobnost održavanja ravnoteže jačaju se mišići i uspostavlja se kontrola posture u vertikalnom stavu.  Posebno je pogodna za decu sa motoričkim poremećajima poput ataksije, cerebralne paralize, dispraksija i sličnih teškoća u razvoju.

Edukativno jahanje je princip u kome se u radu sa decom konj koristi u svrhu psiho-socijalnog razvoja, emocionalne stabilizacije kao i kognitivnog (saznajnog razvoja) . Cilj je da dete razvije adekvatan socijalni kontakt sa konjem , razmenjuje dodir, uspostavlja odnos sa životinjom, time stiče pozitivna emocionalna, socijalna i motorička iskustva koja pomažu dalju izgradnju detetovih sposobnosti.

Terapijsko jahanje omogućava učenje u prirodnom okruženju, interakciju sa konjem koji je plemenita životinja i izaziva prijatne emocije, a kao treniran konj odgovara na komande deteta i time se stvaraju bazične socijalne veze i odnosi.

Jedan termin terapijskog jahanja ili edukativnog jahanja traje 20 minuta.  Sprovodi se po programu od uvodnih aktivnosti, nege konja,  do jahanja uz konjovodca , aktivnosti na poligonu ili slobodnog jahanja konja.

Program sprovode terapeut:   Jasmina Mirović Jones  , viši fizioterapeut

                                                     Arpad Greilach,  konjovodac

 

Participacija za korišćenje programa je 400,00 dinara po terminu

Zakazivanje termina na telefon :  062/18-68-005

Program radi sredom popodne od 13-16

Sredstva od participacije su namenjena za održavanje konja, poligona i troškove programa.

Na program su dobrodošli svi mališani sa teškoćama u razvoju ali i druga deca koja su zainteresovana za ovaj vid aktivnosti.